Przedłużona gwarancja

Usługa jest świadczona poza gwarancją ustawową, dlatego należy ją aktywować w formularzu rejestracyjnym.

Dane urządzenia

* Organizatorem akcji promocyjnej jest GrupaGP "Przedłużona gwarancja" zaczyna obowiązywać po zakończeniu standardowego okresu gwarancji, a kończy się po określonym czasie przedłużenia liczonym od daty zakupu. Lista produktów objętych promocją i czas przedłużenia gwarancji jest wyszczególniony na stronie producenta.
  • Klient może aktywować promocję poprzez rejestrację polegającą na wysłaniu w/w danych.
  • W przypadku niezgodności danych występujących na dowodzie zakupu i samym urządzeniu zastrzegamy możliwość odmowy naprawy bądź obciążenia klienta jej kosztami.© 2019 GrupaGP S.C.. All Rights Reserved.